Kurs przedmałżeński – praktyczne informacje

Zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich to warunek formalny, który Młoda Para musi spełnić w odniesieniu do planowanego ślubu kościelnego lub konkordatowego. Wiele z nich zastanawia się nad tym czym są nauki przedmałżeńskie, ile one trwają oraz jaka jest ich cena?

Czym jest nauka przedmałżeńska?

Każdy kurs nieodzownie kojarzy się ze szkołą, odpytywaniem oraz pisemną weryfikacją zdobytej wiedzy w formie nielubianych sprawdzianów. Kursy przedmałżeńskie nie mają jednak tej szkolnej formuły i odbywają się w przyjaznych warunkach. Bardziej przypominają one wykłady czy panele dyskusyjne. Podczas nich poruszane są kwestie kluczowe pod kątem wspólnego przyszłego życia narzeczonych, w tym na przykład typowe powody rozpadu związków oraz prawa i obowiązki małżonków. Podczas zajęć kursanci mogą korzystać ze wsparcia specjalistów z dziedziny psychologii lub mediacji, którzy uławiają przyswojenie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywaniem konfliktów. W niektórych przypadkach konieczne jest skorzystanie z konsultacji w poradni małżeńskiej oraz omówienie kwestii związanych na przykład z dopuszczanymi przez Kościół metodami planowania urodzin dziecka. Po zakończeniu kursu otrzymuje się stosowne zaświadczenie, które nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo.    

Czas trwania kursu przedmałżeńskiego 

Kursy przedmałżeńskie są zwykle organizowane w odstępach kilkumiesięcznych. Fakt ten powinien być brany pod uwagę podczas organizacji wesela. Zajęcia zwykle obywają się w trybie stacjonarnym w formie dwóch spotkań w tygodniu, które trwają około dwóch godzin. Ponadto, kurs może obywać się w formie skumulowanych zajęć weekendowych lub nauki online. Forma kursu zależy od zasad przyjętych w danej parafii. Ponadto, należy mieć na uwadze to, że nauki przedmałżeńskie są prowadzone w większości lecz nie we wszystkich parafiach. Co ważne, w przypadku kursów przedmałżeńskich nie ma żadnej rejonizacji i nie muszą się one odbywać w parafii, w której obywać mają się później ceremonie zaślubin.      

Koszt kursu przedmałżeńskiego

Ceny kursu zależą od zasad przyjętych w danej parafii. W przypadku większości z nich nauki przedmałżeńskie odbywają się bezpłatnie lub za symboliczną ofiarę. W innych z kolei mogą kosztować od kilkudziesięciu do stu złotych. Kursy przyspieszone i online są droższe i kosztują około dwustu złotych.       

Dodatkowe informacje na temat kursu przedmałżeńskiego 

Z obowiązku odbycia kursu przedmałżeńskiego zwolnione są osoby, które uczęszczały na lekcje religii, podczas których poruszane były wszystkie istotne kwestie. Wówczas konieczne jest przedstawienie w parafii odpowiedniego zaświadczenia, w tym na przykład świadectwa szkolnego. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku gdy tylko jedna lub jeden z przyszłych małżonków posiada niniejsze zaświadczenie, kurs i tak muszą przejść oni oboje. Ponadto, kurs przedmałżeński to okazja do skorzystania z możliwości przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dotyczy to osób, które wcześniej tego nie dokonały, na przykład podczas nauki szkolnej.

Więcej na temat nauk przedmałżeńskich poznasz na blogu Z-Miłości